مجموعه پیتوت و وین

لوله پیتوت مشهورترین روش اندازه گیری سرعت و فشار است و دقت آن به خصوص در محاسبه فشار کل و سرعت مستقیم بالاست. برای محاسبه زوایای حرکت نیز از پره های گردان می توان استفاده کرد. ایپتک برای حصول ویژگی های ذکر شده به طور همزمان، از ترکیب لوله پیتوت با پره های گردان بهره برده است. از مزایای این محصول دقت بالا و خطای ناچیز در سرعت ها و فشار های بالاست؛ با به کارگیری سنسورهای خاص، تمامی پارامترها به طور دقیق و سریع و آسان قابل ثبت هستند. تحمل رطوبت بالا تا بیش از 95 درصد و کارکرد صحیح در کمتر از 20- تا 60+ درجه سانتی گراد قابلیت استفاده از این وسیله در بسیاری از کاربرد ها را با قیمت مناسب ممکن ساخته است.

مشخصات

حداقل سرعت: 50km/h

حداکثر سرعت: 350km/h

حداقل زاویه حمله: 40- درجه

حداکثر زاویه حمله: 40+ درجه

حداقل زاویه سرش جانبی: 40- درجه

حداکثر زاویه سرش جانبی: 40+ درجه

حداقل دقت اندازه گیری سرعت: 5km/h

حداقل دقت اندازه گیری ارتفاع: 15m

حداقل دقت اندازه گیری زاویه حمله: 0.5 درجه

حداقل دقت اندازه گیری زاویه سرش جانبی: 0.5 درجه

جنس بدنه: AISI304

دارای قابلیت نصب سیستم گرم کننده بر پیتوت