سیستم های اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون به فرایندی اطلاق می شود که طی آن دخالت انسان در انجام کاری به حداقل برسد. در اتوماسیون صنعتی با بهره گیری از کنترلرهای منطقی و سنسورها، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خط تولید را هدایت و برنامه ریزی می کنند.
گروه ایپتک برخی از پرکاربردترین سیستم های مکانیکی مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی را تولید کرده و می تواند مطابق با نیاز مشتری، آنها را باز طراحی کند.