گروه فنی مهندسی ایپتک

طراح و سازنده ماشین آلات صنعتی، رصدخانه های مدرن و تجهیزات نجومی

بخش نجومی