با کمک ما صنعت خود را سریعتر، دقیقتر و بهینه تر کنید

گروه فنی مهندسی ایپتک، هدف خود را بر روی اتوماسیون صنعتی و بهینه سازی تجهیزات و ابزار های موجود در صنعت و به روز رسانی آنها متمرکز کرده و …

مهندسی معکوس

طراحی صنعتی

ساخت قطعات

مشاوره

مدول دو محور دستگاه برش نوار چسب برق

مدول ها

طراحی و ساخت مدول های صنعتی متناسب با نیاز مشتری در ابعاد و انواع مختلف

انواع مدول

پروژه ها

نمونه پروژه های صنعتی گروه ایپتک