سفارش محصول

مدول آلفا400

طول کورس: 400mm
دقت حرکت: 10um
بیشترین گشتاور: 120NM