اسپیندل های خاص صنعتی

اسپیندل، یک مجموعه ی الکترومکانیکی ست که برای چرخاندن محور ابزارگیر در ماشین­های افزار CNC مورد استفاده قرار می گیرد. فراخور گشتاور و سرعت دوران مورد نیاز جهت ماشین کاری،…

ادامه خواندناسپیندل های خاص صنعتی